ป้ายเครื่องหมายแสดงสภาวะความปลอดภัย SAFETY CONDITION SIGNS

ป้ายเครื่องหมายแสดงสภาวะความปลอดภัย 

SAFETY CONDITION SIGNS

 – อ้างอิง มอก.2554

ใช้วัสดุจากแผ่นสะท้อนแสง และหมึกพิมพ์โปร่งแสงของ 3M ด้วยฝีมือปราณีตจากผู้เชี่ยวชาญ 

ท่านมั่นใจได้ ทั้งในด้านกระบวนการผลิต และคุณภาพของสินค้า 

และยินดีที่จะออกใบรับประกันที่ได้รับรองคุณภาพสินค้าจาก 3M 

ท่านจึงมั่นใจได้ ทั้งในด้านของราคา และคุณภาพ

นิยมใช้ในโรงงานอุตสหกรรม หรือ ในอาคาร นอกอาคาร ตามสถานที่ต่างๆ

- สามารถสั่งทำได้ตามแบบที่ต้องการ

                                                                                 - ขนาดมาตรฐาน ขนาด 30x45 cm.

                                                                                 - ขนาดมาตรฐาน ขนาด 37.5x45 cm.

                                                                                 - ขนาดมาตรฐาน ขนาด 30x244 cm.

                                                                                 - ขนาดมาตรฐาน ขนาด 30x90 cm.

                                                                                 - ขนาดมาตรฐาน ขนาด 15x15x30 cm.

                                                                                - มีทั้งแบบป้ายอลูมิเนียม ป้ายอะคริลิค ป้ายพลาสวูด

 

                                     คุณสมบัติสติ๊กเกอร์ 3M 

                                   ชนิด เอ็นจิเนียร์เกรด (3M Scotchlite™  |  Engineer Grade [EG]) 

                                    ค่าการสะท้อนแสงมากกว่า 70 CPL ออกแบบมาเฉพาะสำหรับการใช้งานได้ทั้ง ภายในและภายนอกอาคาร 

                  ทนทานต่อการใช้งานในสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ดีกว่า Commercial Gradeสามารถใช้ได้ในสภาพแวดล้อมต่างๆ 

                  มีอายุการใช้งานนาน 5 ปี 

                                             ประหยัดการลงทุน และช่วยสนับสนุนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการบริหารเวลาการทำงาน

                               สามารถใช้ได้ทั้งงานภายใน และภายนอกอาคาร เครื่องหมายสัญลักษณ์ ป้ายจราจรต่างๆ และป้ายความปลอดภัย 

                                                                       มาตรฐาน : ASTM D4956 Type 1

                                                                                      มอก. 606-2549 แผ่นสะท้อนแสง แบบที่ 1

                                                                                      มอก. 674-2552 ป้ายจราจรสะท้อนแสง

 

                     ชนิด คอมเมอร์เชียลเกรด (3M Scotchlite™  |  Commercial Grade Series 610 [S610])

                                                        ค่าการสะท้อนแสงมากกว่า 50 CPL เหมาะสำหรับการใช้งานภายนอกระยะสั้น 

                                                                    หรืองานภายในอาคารที่ได้รับผบกระสบจากสภาพแวดล้อมน้อย 

                       ป้ายที่มีการใช้งานภายในอาคาร,งานตกแต่ง, งานโฆษณา งานป้ายชั่วคราว งานภายนอกอาคารนาน  

                       มีอายุการใช้งานนาน 18 เดือน 

 

Visitors: 44,654