ป้ายเครื่องหมายแสดงสภาวะความปลอดภัย SAFETY CONDITION SIGNS

 สามารถสั่งทำได้ตามแบบที่ต้องการ ผลิต และจำหน่ายป้ายเซฟตี้ ป้ายความปลอดภัย ป้ายห้าม , ป้ายบังคับ , ป้ายเตือน , ป้ายป้องกันอัคคีภัย , ป้ายสภาวะปลอดภัย ป้ายจุดรวมพล ป้ายสถิติ ป้ายจราจร ป้ายตามแบบสั่งทำ 
                
                                        
                                        
              
 
                                                            

ป้ายเครื่องหมายแสดงสภาวะความปลอดภัย 

SAFETY CONDITION SIGNS  อ้างอิง มอก.2554

ใช้วัสดุจากแผ่นสะท้อนแสง และหมึกพิมพ์โปร่งแสงของ 3M ด้วยฝีมือปราณีตจากผู้เชี่ยวชาญ ท่านมั่นใจได้ ทั้งในด้านกระบวนการผลิต และคุณภาพของสินค้า และยินดีที่จะออกใบรับประกันที่ได้รับรองคุณภาพสินค้าจาก 3M ท่านจึงมั่นใจได้ ทั้งในด้านของราคา และคุณภาพนิยมใช้ในโรงงานอุตสหกรรม หรือ ในอาคาร นอกอาคาร ตามสถานที่ต่างๆ

-สามารถสั่งทำได้ตามแบบที่ต้องการ
 - ขนาดมาตรฐาน ขนาด 30x45 cm.
 - ขนาดมาตรฐาน ขนาด 37.5x45 cm.
 - ขนาดมาตรฐาน ขนาด 30x244 cm.
 - ขนาดมาตรฐาน ขนาด 30x90 cm.
 - ขนาดมาตรฐาน ขนาด 15x15x30 cm.
 - มีทั้งแบบป้ายอลูมิเนียม ป้ายอะคริลิค ป้ายพลาสวูด
 
 คุณสมบัติสติ๊กเกอร์ 3M 

 Engineer Grade [EG]  ชนิด เอ็นจิเนียร์เกรด (3M Scotchlite™  |  ) ค่าการสะท้อนแสงมากกว่า 70 CPL
ออกแบบมาเฉพาะสำหรับการใช้งานได้ทั้ง ภายในและภายนอกอาคาร  ทนทานต่อการใช้งานในสภาพแวดล้อมต่างๆ
ได้ดีกว่า Commercial Gradeสามารถใช้ได้ในสภาพแวดล้อมต่างๆ มีอายุการใช้งานนาน 5 ปี ประหยัดการลงทุน
และช่วยสนับสนุนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการบริหารเวลาการทำง สามารถใช้ได้ทั้งงานภายใน และภายนอกอาคาร
เครื่องหมายสัญลักษณ์ ป้ายจราจรต่างๆ และป้ายความปลอดภัย 

**** มาตรฐาน : ASTM D4956 Type 1
      มอก. 606-2549 แผ่นสะท้อนแสง แบบที่ 1
      มอก. 674-2552 ป้ายจราจรสะท้อนแสง

Commercial Grade Series 610 [S610]ชนิด คอมเมอร์เชียลเกรด (3M Scotchlite™  |  )
ค่าการสะท้อนแสงมากกว่า 50 CPL เหมาะสำหรับการใช้งานภายนอกระยะสั้น หรืองานภายในอาคารที่ได้รับผบกระสบ
จากสภาพแวดล้อมน้อย 
 ป้ายที่มีการใช้งานภายในอาคาร,งานตกแต่ง, งานโฆษณา งานป้ายชั่วคราว งานภายนอกอาคาร
นาน  
มีอายุการใช้งานนาน 18 เดือน 

 

Visitors: 111,808