ถังดับเพลิง (Fire Fighting)

ถังดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ 

- ถังดับเพลิงยกหิ้วชนิดผงเคมีแห้ง สามารถดับเพลิงไหม้ได้ทุกประเภทอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูง

- ใช้หลักการดับเพลิงโดยการขับดันผงเคมีออกมาคลุมพื้นที่ที่เกิดเพลิงไหม้ ทำให้อับอากาศ จึงสามารถสกัดกั้นออกซิเจนในการที่จะทำปฎิกิริยากับเชื้อเพลิง ทำให้ไฟดับลงสนิท

- เมื่อฉีดใช้งานจะมีลักษณะเหมือนฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย จึงเหมาะสำหรับฉีดใช้ในที่โล่งแจ้ง

- ผงเคมีแห้งไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพราะทำปฎิกิริยากับความร้อนแล้วไม่เกิดก๊าซพิษมากนัก


ถังดับเพลิงชนิดน้ำสะสมแรงดัน

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- รุ่นมาตรฐาน : ขนาด 2.5 แกลลอน หรือเทียบเท่ากับ 9.0 ลิตร

- ตัวถัง และมือจับทำด้วยแสตนเลส มีความทนทาน ป้องกันการกัดกร่อน และการเป็นสนิม

- น่้ำสามารถลดอุณหภูมิหรือความร้อนของเชื้อเพลิงประเภท A อันได้แก่ ไม้ กระดาษ ผ้า ยาง พลาสติก         ได้เป็นอย่างดี


ถังดับเพลิงชนิดโฟม

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- รุ่นมาตรฐาน : ขนาด 2.5 แกลลอน หรือเทียบเท่ากับ 9.0ลิตร

- ตัวถัง และมือจับทำด้วยแสตนเลส มีความทนทาน ป้องกันการกัดกร่อน และการเป็นสนิม

- บรรจุน้ำผสมโฟมเข้มข้น (AFFF) เมื่อผสมกับอากาศจะเป็นฟองโฟม เมื่อฉีกออกมาจะเป็นน้ำยาฟองโฟมสีขาว ปกคลุมผิวหน้าของเชื้อเพลิง ทำให้เชื้อเพลิงขาดอากาศมาทำปฎิกิริยาจึงไม่สามารถเกิดเพลิงไหม้ต่อไปได้


ถังดับเพลิงชนิดสารสะอาดฮาโลตรอนวัน

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- ตัวน้ำยาเป็นแก๊สเหลวระเหย ที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่กักร่อน ไม่ติดไฟ ไม่เป็นสื่อในการนำไฟฟ้า และไม่ทิ้งคราบสกปรกหลังการฉีด ทำให้ไม่เกิดความเสียหายต่อสิ่งของต่างๆ จึงเหมาะใช้งานกับอุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะ

- เป็นสารสะอาดทดแทนฮาลอน 1211 ในกลุ่ม HCFC Blend B เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

- สามารถดับเพลิงได้ทุกชนิด (Class A,B,C)

- มองเห็นวิสัยทัศน์ชัดเจนขณะฉีดใช้งาน


ถังดับเพลิงชนิดเคมีสูตรน้ำ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- เป็นสารทดแทนฮาลอน (BCF) สะอาด ราคาระหยัด และมีประสิทธิภาพสูง

- ระดับความสามารถในการดับเพลิงสูง และสามารถป้องกันการลุกติดกลับของไฟ

- ไม่เป็นสารพิษ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

- สามารถดับเพลิงได้ทุกชนิด

- สามารถดับเพลิงที่เกิดจากน้ำมันที่ใช้ในการประกอบอาหาร

- มองเห็นวิสัยทัศน์ชัดเจนขณะฉีดใช้งาน (ไม่มีฝุ่น)

- หัวฉีดชนิดพิเศษก่อให้เกิดละอองของสารในขนาดที่เหมาะสมและสม่ำเสมอ

-ปลอดภัยสำหรับฉีดใช้งานกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ไฟฟ้า

- เหมาะสำหรับใช้งานมชทั้งในที่ร่มและกลางแจ้ง

- ตัวถังทำด้วยแสตนเลส มีความทนทานสูง ป้องกันการกัดกร่อน และการเป็นสนิม


ถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ราละเอียดผลิตภัณฑ์

- ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่ติดไฟ และไม่น่าสื่อไฟฟ้า ตลอดจนไม่ทิ้งคราบ หลังฉีดทำให้เกิดความสกปรกและเสียหายต่อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ

- ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีน้ำ หนักมากกว่าอากาศถึง 1.5 เท่าขณะฉีดใช้งานจะทำให้ปริมาณของก๊าซออกซิเจน หรือปริมาณไอเชื้อเพลิงในอากาศลดลงถึงจุดที่ไม่สามารถเผาไหม้ได้ ทำให้ไฟดับลง

- การดับเพลิงด้วยคาร์บอนไดออกไซด์มีประสิทธิภาพต่ำในทีที่มีลมพัดแรง เพราะจะพัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกไป

- หลังจากการฉีดใช้งานสามารถเก็บน้ำยาส่วนที่เหลือไว้ใช้ได้อีก


 • imperial extinguisher_15pNew-400x400.jpg
  ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งรายละเอียดผลิตภัณฑ์- ถังดับเพลิงยกหิ้วชนิดผงเคมีแห้ง สามารถดับเพลิงไหม้ได้ทุกประเภทอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูง- ใช้หลักการดับเพลิงโดยการขับดันผงเคมีออ...

 • water.jpg
  เครื่องดับเพลิงชนิดน้ำสะสมแรงดันรายละเอียดผลิตภัณฑ์- รุ่นมาตรฐาน : ขนาด 2.5 แกลลอน หรือเทียบเท่ากับ 9.0 ลิตร- ตัวถัง และมือจับทำด้วยแสตนเลส มีความทนทาน ป้องกันการกัดกร่อน และการเป็...

 • spd_20090917223958_b.jpg
  เครื่องดับเพลิงชนิดสารสะอาดฮาโลตรอน 1รายละเอียดผลิตภัณฑ์- ตัวน้ำยาเป็นแก๊สเหลวระเหย ที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่กักร่อน ไม่ติดไฟ ไม่เป็นสื่อในการนำไฟฟ้า และไม่ทิ้งคราบสกปรกหลังการฉีด ...

 • water.jpg
  เครื่องดับเพลิงชนิดเคมีสูตรน้ำรายละเอียดผลิตภัณฑ์- เป็นสารทดแทนฮาลอน (BCF) สะอาด ราคาระหยัด และมีประสิทธิภาพสูง- ระดับความสามารถในการดับเพลิงสูง และสามารถป้องกันการลุกติดกลับของไฟ-...

 • CO2_BADGER.jpg
  เครื่องดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ราละเอียดผลิตภัณฑ์- ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่ติดไฟ และไม่น่าสื่อไฟฟ้า ตลอดจนไม่ทิ้งคราบ หลังฉีดทำให้เกิดความสกปรกและเสียหาย...

 • ถ้งดับเพลิง NON CFC.jpg
  เครื่องดับเพลิง NON CFC 10ปอนด์ ถังดับเพลิง Clean Agent หรือถังดับเพลิงชนิดเหลวระเหยบรรจุด้วยสารดับเพลิงชนิด NON CFC เป็นก๊าซที่ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศ และยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เค...
Visitors: 44,655