กลุ่มสินค้าป้ายเซฟตี้ ป้ายจราจร

                                                        
                            
                                                                                  

 • งานออกแบบที่ไม่มีชื่อ (8) (1).jpeg
  ป้ายเครื่องหมายห้าม PHOHIBITION SIGNอ้างอิง มอก.2554 ป้ายเครื่องหมายต้องห้าม เป็นป้ายที่ห้ามกระทำตามป้ายสัญญาลักษณ์เพื่อให้เกิดความปลอดภัยมีความเป็นระเบียบเช่น ป้ายห้ามสูบบุหรี่ ...

 • ป้าย-1.png
  ป้ายเครื่องหมายบังคับ MANDATORY SIGNSอ้างอิง มอก.2554 ป้ายเครื่องหมายบังคับความปลอดภัย แสดงข้อความบังคับให้เจ้าหน้าที่ หรือพนักงานที่ปฏิบัติงาน ต้องทำตามข้อความในป้ายบังคับความปลอ...

 • ป้าย-2-01.png
  ป้ายเครื่องหมายเตือน WARNING SIGNSอ้างอิง มอก.2554 ป้ายเตือนเพื่อความปลอดภัยป้ายเครื่องหมายเตือนผลิตจากวัสดุคุณภาพดี และปิดทับด้วยสติกเกอร์คุณภาพสูงจาก 3M รับประกันการใช้งานนานเป็...

 • ป้าย-3-01.png
  ป้ายเครื่องหมายแสดงสภาวะความปลอดภัย SAFETY CONDITION SIGNSอ้างอิง มอก.2554 ใช้วัสดุจากแผ่นสะท้อนแสง และหมึกพิมพ์โปร่งแสงของ 3M ด้วยฝีมือปราณีตจากผู้เชี่ยวชาญท่านมั่นใจได้ ทั้งในด้า...

 • ป้าย-4.png
  ป้ายความปลอดภัยชนิดเรืองแสง LUMINUS SIGNS LUMINOUS SIGNS - ป้ายเรืองแสง เหมาะสำหรับงานภายในและภายนอก - สามารถสั่งทำได้ตามแบบที่ต้องการ - ขนาดมาตรฐาน ขนาด 30x45 cm - ขนาดมาตรฐาน ขน...

 • ป้าย-5.png
  ป้ายเครื่องหมาย ป้องกันอัคคีภัย FIRE EQUIPEMENT SIGN อ้างอิง มอก.2554 ป้ายเครื่องหมาย ป้องกันอัคคีภัย นิยมใช้ในโรงงานอุตสหกรรม หรือตามสถานที่ - สามารถสั่งทำได้ตามแบบที่ต้องการ - ขน...

 • ป้ายเซฟตี้ มาสเตอร์ไอเท็ม _Page_01 (22).jpg
  ป้ายสถิติความปลอดภัย SAFETY RECRD SIGNS - สามารถสั่งทำได้ตามแบบที่ต้องการ - ขนาดมาตรฐาน ขนาด 90x180 cm - ขนาดมาตรฐาน ขนาด 122x244 cm คุณสมบัติสติ๊กเกอร์ 3M - ชนิด เอ็นจิเนียร์...

 • ป้ายเซฟตี้ มาสเตอร์ไอเท็ม _Page_01 (24).jpg
  ป้ายตั้งพื้น STAND FLOOR SIGNS - ป้ายตั้งพื้นทำจากพลาสติกคุณภาพสูง แข็งแรง น้ำหนักเบา - ป้ายตั้งพื้นสามารถพับเก็บได้เมื่อไม่ใช้งาน - ป้ายตั้งพื้นสามารถมองเห็นได้ 2 ด้าน ทั้งด้านหน้...

 • ป้ายจราจร-01.png
  ป้ายจราจร เครื่องหมายห้ามเเละบังคับ REGULATORY SIGNS - สามารถสั่งทำได้ตามแบบที่ต้องการ - ป้ายขนาดมาตรฐาน เส้นผ่านศุนย์กลาง 45 cm. - ป้ายขนาดมาตรฐาน เส้นผ่านศุนย์กลาง 60 cm. - ป้ายข...

 • ป้ายจราจร พื้นที่ก่อสร้าง-01.png
  ป้ายจราจรพื้นที่ก่อสร้าง CONSTRUCTION WORK ZONE SIGN - ขนาดมาตรฐาน ขนาด 45x45 cm - ขนาดมาตรฐาน ขนาด 60x60 cm - ป้ายเครื่องหมายพื้นที่ก่อสร้างแสดงความหมายตามรูปแบบและสัญลักษณะที่กำห...

 • ป้ายเตือนระดับความเป็นอันตรายของสารเคมี-01.png
  ป้ายเตือนระดับความเป็นอันตรายของสารเคมี ASSEMBLY SIGN - สามารถสั่งทำได้ตามแบบที่ต้องการ - NFPA ขนาดมาตรฐาน ขนาด 80x90 cm - NFPA ขนาดมาตรฐาน ขนาด 37.5x45 cm - ป้ายเตือนระดับความเป็น...

 • ป้ายความปลอดภัย-01.png
  ป้ายความปลอดภัย SAFETY SIGN - ป้ายความปลอดภัย นิยมใช้ในโรงงานอุตสหกรรม หรือ ในอาคาร นอกอาคาร - สามารถสั่งทำได้ตามแบบที่ต้องการ - ป้ายขนาดมาตรฐาน ขนาด 15x40 cm - มีทั้งแบบป้ายอลูมิเ...

 • ป้ายจราจร เครื่องหมายเตือน-01.png
  ป้ายจราจร เครื่องหมายเตือน WARNING SIGN - ขนาดมาตรฐาน ขนาด 45x45 cm - ขนาดมาตรฐาน ขนาด 60x60 cm - ป้ายเครื่องหมายเตือนแสดงความหมายตามรูปแบบและสัญลักษณะที่กำหนด - ป้ายเครื่องหมายเตื...

 • ป้ายจุดรวมพล-01.png
  ป้ายจุดรวมพล ASSEMBLY SIGN ป้ายจุดรวมพล นิยมใช้ในโรงงานอุตสหกรรม หรือตามสถานที่ต่างๆ - สามารถสั่งทำได้ตามแบบที่ต้องการ - ป้ายขนาดมาตรฐาน ขนาด 30x60 cm - ป้ายขนาดมาตรฐาน ขนาด 50x100...

 • ป้ายต่อต้านยาเสพติด-01.png
  ป้ายต่อต้านยาเสพติด ANTI DRUG SIGNS - มีทั้งแบบป้ายอลูมิเนียม ป้ายอะคริลิค ป้ายพลาสวูด - ป้ายสั่งทำตามที่ลูกค้าต้องการ - ป้ายมาตรฐานขนาด 40x122 cm. - ป้ายมาตรฐานขนาด 40x170 cm. ...

 • ป้ายสาเคมี-01.png
  ป้ายขนส่งสารเคมีในอุตสาหกรรม HAZARDOUS MATERIAL SHIPPING SIGNS คุณสมบัติสติ๊กเกอร์ 3M ชนิด เอ็นจิเนียร์เกรด (3M Scotchlite™ | Engineer Grade [EG]) ค่าการส...

 • งานออกแบบที่ไม่มีชื่อ (1).png
  ป้ายห้องแล็ป LAB SIGNอ้างอิง มอก.2554 สามารถสั่งทำได้ตามแบบที่ต้องการ - ขนาดมาตรฐาน ขนาด 20x30 cm - ขนาดมาตรฐาน ขนาด 30x45 cm - ขนาดมาตรฐาน ขนาด 37.5x45 cm - มีทั้งแบบป้ายอลูมิเนีย...

 • S__32268293.jpg
  รับทำป้ายกัดกรดลงสี บนทุกวัสดุ อาธิ งานป้ายกัดกรดสแตนเลส ทองเหลือง อลูมิเนียม และทองแดง โดยป้ายกัดกรด ถูกใช้อย่างกว้างขวาง เพื่อนำไปตกแต่งเป็น ป้ายในอาคาร สำนักงาน สถานที่ราชกาล ป้...

                      ป้ายความปลอดภัย ป้ายเซฟตี้ ป้าย 

           SAFETY | SAFETY SIGN

ป้ายความปลอดภัย (Safety Sign) หรือ ป้ายเซฟตี้

คือป้ายที่ใช้สัญลักษณ์ภาพและข้อความที่เป็นมาตรฐานสากลในการสื่อความหมายเพื่อแจ้งเตือน ห้ามหรือบังคับให้พนักงานหรือบุคคลภายนอกได้ทราบว่าบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่อันตรายห้ามเข้าใกล้และต้องปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัด สำหรับป้ายความปลอดภัยนั้นจะมีอยู่ด้วยกันหลายประเภท ซึ่งข้อความและรูปภาพในป้ายแต่ละประเภทจะมีรูปทรง ขนาด สี และเครื่องหมายเสริมของป้ายสัญลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไป

ความสำคัญของป้ายความปลอดภัย

        1. เพื่อแจ้งถึงสภาวะ สภาพแวดล้อม ที่มีความปลอดภัย
        2. เพื่อแจ้งเตือนให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องให้ระวัง และปฎิบัติอย่างระมัดระวังตามป้ายเตือน
        3. เพื่อแจ้งข้อบังคับ ข้อกำหนด ในพื้นที่นั้นๆ โดยต้องทำตาม งดการกระทำ รวมถึงการ
            กระทำบางสิ่งบางอย่างตามป้ายที่ระบุไว้

        4. เพื่อแจ้งห้าม ไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าใกล้ หรือปฏิบัติสิ่งที่ห้าม
        5. เพื่อแจ้งพนักงานที่ทำงาน ทราบว่าพื้นที่ต่างๆกำลังปฏิบัติงานอะไรอยู่ และต้องปฏิบัติงานอย่างไร
        6. เพื่อให้ทุกคนไม่เข้าใกล้สถานที่ก่อสร้าง โดยเฉพาะในจุดอันตราย

ประเภทของป้ายความปลอดภัย
1.ป้ายเครื่องหมายสภาวะความปลอดภัย ( No Danger Sign )
2.ป้ายเครื่องหมายเตือน ( Warning Sign )
3.ป้ายเครื่องหมายบังคับ ( Mandatory Sign )
4.ป้ายเครื่องหมายห้ามและป้องกันอัคคีภัย ( Prohibition Fire Protection Equipment Sign )
5.ป้ายขนส่งสารเคมีในอุตสาหกรรม ( Hazardous Material Shipping Sign & Label )
6.ป้ายตั้งพื้น ( Floor Stand )
7.ป้ายสถิติความปลอดภัย ( Safety Statistic Signs )
8.ป้ายจราจร (Traffic Sign)

วิธีการเลือกป้ายความปลอดภัยแบบมืออาชีพให้เหมาะกับหน้างาน

หากจะนำความรู้ข้างต้นไปใช้งานได้จริงนั้น จะต้องสามารถทราบถึงการสั่งผลิตป้ายเพื่อความปลอดภัย
และจะต้องพิจารณาองค์ประกอบทั้ง 3 อย่างดังนี้

1.เลือกวัสดุที่ใช้ในการทำป้ายความปลอดภัย แบ่งเป็น วัสดุแผ่นรองหลัง และวัสดุสติกเกอร์ปิดผิวหน้า

 • วัสดุแผ่นรองหลัง ที่ใช้ในการทำป้ายนั้นมีหลากหลายชนิด เช่น แผ่นรองอลูมิเนียม แผ่นรองอะคริลิค แผ่นรองพาสวู๊ด โดยแต่ละวัสดุนั้นมี ข้อดีขอเสียและเหมาะกับหน้างานแตกต่างกัน เช่น แผ่นรองอลูมิเนียม จะเป็นที่นิยมที่สุด เนื่องจากมีความทนทาน ทนแดดทนฝน ใช้งานกลางแจ้งได้ดี แต่มีน้ำหนักมาก ราคาไม่สูง ซึ่งต่างจากแผ่นอะคริลิก ที่มีความแข็งแรง สวยงาม ราคาค่อนข้างสูง และไม่เหมาะกับงานกลางแจ้ง
 • วัสดุแผ่นปิดผิวหน้า เป็นส่วนสำคัญที่จะต้องคำนึงถึงหน้างานมีแสงเพียงพอต่อการมองเห็นที่ชัดเจน โดยวัสดุที่นิยมจะมี 3 ประเภทได้แก่
 • ป้ายความปลอดภัยสะท้อนแสง หากเป็นป้ายเซฟตี้และป้ายจราจรนั้น วัสดุที่ใช้จะมีวัสดุสะท้อนแสงอยู่ในเนื้อแผ่นแบบลูกแก้ว  (Glass bead lens material) หรือ แบบไมโครปริซึม (Micro prismatic material) ทำหน้าที่สะท้อนแสง โดยหลักการสะท้อนแสงจะเป็นการสะท้อนแสงแบบย้อน (Retroreflection) กลับมาแหล่งกำเนิดแสง ทำให้เกิดความสว่างและเห็นได้ชัดเจนเมื่อมีแสงมากระทบ มองเห็นได้แม้ในตอนกลางคืน
 • ป้ายความปลอดภัยแบบเรืองแสง สติ๊กเกอร์เรืองแสง เหมาะสำหรับป้ายเตือน ป้ายบอกทางออก ทางหนีไฟ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในที่มืดทุกแห่ง เช่นโรงภาพยนตร์ สถานบันเทิงต่างๆ ภายในอุโมง เหมืองแร่ ลิฟท์ บันได เป็นต้น เหมาะกับการติดตั้งพื้นที่ทางหนีไฟและทางออกฉุกเฉิน เพราะป้ายชนิดนี้จะเรืองแสงออกมาในที่มืดสามารถมองเห็นป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัยได้เช่นกัน
 • ป้ายความปลอดภัยแบบทึบแสง เป็นที่นิยมน้อยที่สุด เนื่องจากแผ่นสติ๊กเกอร์ที่ใช้เป็นแบบทึบแสง จะสามารถมองเห็นได้เฉพาะเวลากลางวันที่มีแสง และไม่มีการสะท้อนแสงใดๆ เหมาะกับการใช้เพื่อสื่อสารข้อมูลเรื่องทั่วไป


นอกจากการพิจาณาลักษณะป้ายความปลอดภัย ว่าจะเป็นแบบสะท้อนแสง เรืองแสง หรือทึบแสง และยังต้องพิจารณาถึงคุณภาพวัสดุผิวหน้าป้ายความปลอดภัยด้วย โดยสามารถแบ่งคุณภาพได้เป็น 2 ประเภท คือ สติ๊กเกอร์แบบ Commercial Grade (CM) จะมีอายุการใช้งานโดยประมาณ 18 เดือน และสติ๊กเกอร์แบบ Engineer Grade (EN) ที่มีอายุการใช้งาน 5 ปี

โดยทั่วไป เราจะพบเห็นป้ายความปลอดภัย ในสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในที่ทำงาน สถานที่ก่อสร้าง ห้างสรรพสินค้า หรือแม้กระทั่งในห้องน้ำ และมีรูปแบบหลากหลายประเภท ซึ่งสามารถแบ่งประเภทได้ดังนี้

 


ผู้ผลิตและจำหน่าย ,ป้ายความปลอดภัย ,ป้ายเซฟตี้ ,Safetysign, ป้ายจราจร,ป้ายเครื่องหมายความปลอดภัย,ป้ายสะท้อนแสง ,ป้ายเรืองแสง ,ป้ายเครื่องหมายเตือน ,ป้ายป้องกันอัคคีภัย ,ป้ายแสดงสภาวะความปลอดภัย ,ป้ายเรืองแสง ,ป้ายสถิติ ,ป้ายมาตรฐาน รูปแบบต่างๆ คุณภาพสูงมาตรฐานสากล ด้วยประสบการณ์กว่า 15 ปี

                               

 

Visitors: 119,468