ชุดป้องกันสารเคมี GUARDWE

ชุดหมีป้องกันสารเคมี (EN 14126)


ชุดหมีป้องกันสารเคมีนำเข้า ป้องกันของเหลว สารคัดหลั่ง และเลือดซึมเข้าร่างกาย และยังป้องกันฝุ่นละออง
และเชื้อชีวภาพที่ปะปนในชั้นบรายากาศ ได้รับมาตาฐาน EN 14126 ป้องกันการติดเชื้อ

คุณสมบัติ
•TYPE 6 ต้องการของเหลวสารคัดหลั่งเลือดซึมเข้าชุด
•TYPE 5 ป้องกันฝุ่นละอองแช่แข็งในอากาศ
Protective clothing ต้องการอนุภาพกัมมันตรังสี Class II
ผลิตจากโพลิโพรพิลีน เป็นพลาสติกที่มีความแข็งกว่าโพลิเอทิลีน ทนต่อสารไขมันและความร้อนสูง
มีมาตรฐานทดสอบการปกป้องผิวหนังจากสารติดเชื้อ(Infective Agent) EN 14126

การใช้งาน
•เหมาะกับงานที่มีฝุ่นเยอะ ป้องกันลม ป้องกันแสง ทนต่อแรงฉีกขาด ป้องกันการซึมจากของเหลว
ป้องกันการซึมของเลือด เชื้อโรค เหมาะแพทย์และพยาบาลที่ดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อในโรงพยาบาล
ป้องกันไฟฟ้าสถิต

 สามารถสอบถามรายละเอียดสินค้าได้ที่  LINE : @mastersafety
       


Visitors: 114,838