ชุดป้องกันสารเคมี Chemproof OS+

ชุดป้องกันสารเคมี  รุ่น CHEMPROOF OS+
แบบป้องกันน้ำ ฝุ่น น้ำมัน จารบี สี ทินเนอร์ และตัวทำละลาย

  • สามารถป้องกัน น้ำ ฝุ่น น้ำมัน จารบี สี ทินเนอร์ และตัวทำละลายได้ 
  • (ปกติชุดทั่วไปจะป้องกันได้เฉพาะน้ำและฝุ่น)
  • เหมาะกับงานพ่นสีน้ำมัน อีพ๊อกซี่ (Epoxy) โพลียูรีเทน (Polyurethane) น้ำยาฆ่าเชื้อต่างๆ งานล้างถังน้ำมันใต้ดิน บ่เกรอะ
  • งานพ่นสีผสม Glass-fiber และงานป้องกันอันตรายจากตัวทำละลาย


*****จำหน่ายปลีก-ส่ง******

 

Visitors: 114,837