ป้ายขนส่งสารเคมีในอุตสาหกรรม HAZARDOUS MATERIAL SHIPPING SIGNS

ป้ายขนส่งสารเคมีในอุตสาหกรรม            HAZARDOUS MATERIAL SHIPPING SIGNS

 

 

 

 

 

 

 

คุณสมบัติสติ๊กเกอร์ 3M 

  • ชนิด เอ็นจิเนียร์เกรด (3M Scotchlite™  |  Engineer Grade [EG]) 
         ค่าการสะท้อนแสงมากกว่า 70 CPL ออกแบบมาเฉพาะสำหรับการใช้งานได้ทั้ง ภายในและภายนอกอาคาร ทนทานต่อการใช้งานในสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ดีกว่า Commercial Gradeสามารถใช้ได้ในสภาพแวดล้อมต่างๆ มีอายุการใช้งานนาน 5 ปี  ประหยัดการลงทุน และช่วยสนับสนุนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการบริหารเวลาการทำงาน
         สามารถใช้ได้ทั้งงานภายใน และภายนอกอาคาร เครื่องหมายสัญลักษณ์ ป้ายจราจรต่างๆ และป้ายความปลอดภัย 
มาตรฐาน : ASTM D4956 Type 1
                  มอก. 606-2549 แผ่นสะท้อนแสง แบบที่ 1
                  มอก. 674-2552 ป้ายจราจรสะท้อนแสง
 
  • ชนิด คอมเมอร์เชียลเกรด (3M Scotchlite™  |  Commercial Grade Series 610 [S610])
         ค่าการสะท้อนแสงมากกว่า 50 CPL เหมาะสำหรับการใช้งานภายนอกระยะสั้น หรืองานภายในอาคารที่ได้รับผบกระสบจากสภาพแวดล้อมน้อย ป้ายที่มีการใช้งานภายในอาคาร,งานตกแต่ง, งานโฆษณา งานป้ายชั่วคราว งานภายนอกอาคารนาน  มีอายุการใช้งานนาน 18 เดือน 
 
Visitors: 119,470