ป้ายจราจร เครื่องหมายเตือน WARNING SIGN

ป้ายจราจร เครื่องหมายเตือน 

WARNING SIGN

- ขนาดมาตรฐาน ขนาด 45x45 cm

- ขนาดมาตรฐาน ขนาด 60x60 cm

- ป้ายเครื่องหมายเตือนแสดงความหมายตามรูปแบบและสัญลักษณะที่กำหนด

- ป้ายเครื่องหมายเตือนแสดงด้วยข้อความ และ / หรือสัญลักษณ์

 

 

 

 

คุณสมบัติสติ๊กเกอร์ 3M 

  • ชนิด เอ็นจิเนียร์เกรด (3M Scotchlite™  |  Engineer Grade [EG]) 

         ค่าการสะท้อนแสงมากกว่า 70 CPL ออกแบบมาเฉพาะสำหรับการใช้งานได้ทั้ง ภายในและภายนอกอาคาร ทนทานต่อการใช้งานในสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ดีกว่า Commercial Grade สามารถใช้ได้ในสภาพแวดล้อมต่างๆ  มีอายุการใช้งานนาน 5 ปี   ประหยัดการลงทุน และช่วยสนับสนุนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการบริหารเวลาการทำงาน

         สามารถใช้ได้ทั้งงานภายใน และภายนอกอาคาร เครื่องหมายสัญลักษณ์ ป้ายจราจรต่างๆ และป้ายความปลอดภัย 

มาตรฐาน : ASTM D4956 Type 1

                  มอก. 606-2549 แผ่นสะท้อนแสง แบบที่ 1

                  มอก. 674-2552 ป้ายจราจรสะท้อนแสง

 

  •  ชนิด คอมเมอร์เชียลเกรด (3M Scotchlite™  |  Commercial Grade Series 610 [S610])

          ค่าการสะท้อนแสงมากกว่า 50 CPL เหมาะสำหรับการใช้งานภายนอกระยะสั้น หรืองานภายในอาคารที่ได้รับผบกระสบจากสภาพแวดล้อมน้อย ป้ายที่มีการใช้งานภายในอาคาร,งานตกแต่ง, งานโฆษณา งานป้ายชั่วคราว งานภายนอกอาคารนาน  มีอายุการใช้งานนาน 18 เดือน 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 119,470