ป้ายเตือนระดับความเป็นอันตรายของสารเคมี ASSEMBLY SIGN

ป้ายเตือนระดับความเป็นอันตรายของสารเคมี ASSEMBLY SIGN

- สามารถสั่งทำได้ตามแบบที่ต้องการ

- NFPA ขนาดมาตรฐาน ขนาด 80x90 cm

- NFPA ขนาดมาตรฐาน ขนาด 37.5x45 cm

- ป้ายเตือนระดับความเป็นอันตรายของสารเคมีแสดงความหมายตามรูปแบบและสัญลักษณะที่กำหนด

- ป้ายเตือนระดับความเป็นอันตรายของสารเคมีแสดงด้วยข้อความ และ / หรือสัญลักษณ์

 

 

 

 

                                 คุณสมบัติสติ๊กเกอร์ 3M 

  •  ชนิด เอ็นจิเนียร์เกรด (3M Scotchlite™  |  Engineer Grade [EG]) 
        ค่าการสะท้อนแสงมากกว่า 70 CPL ออกแบบมาเฉพาะสำหรับการใช้งานได้ทั้ง ภายในและภายนอกอาคาร  ทนทานต่อการใช้งานในสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ดีกว่า Commercial Gradeสามารถใช้ได้ในสภาพแวดล้อมต่างๆ มีอายุการใช้งานนาน 5 ปี ประหยัดการลงทุน และช่วยสนับสนุนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการบริหารเวลาการทำงาน สามารถใช้ได้ทั้งงานภายใน และภายนอกอาคาร เครื่องหมายสัญลักษณ์ ป้ายจราจรต่างๆ และป้ายความปลอดภัย 
 มาตรฐาน : ASTM D4956 Type 1
                มอก. 606-2549 แผ่นสะท้อนแสง แบบที่ 1
                มอก. 674-2552 ป้ายจราจรสะท้อนแสง
 
  •  ชนิด คอมเมอร์เชียลเกรด (3M Scotchlite™  |  Commercial Grade Series 610 [S610])
          ค่าการสะท้อนแสงมากกว่า 50 CPL เหมาะสำหรับการใช้งานภายนอกระยะสั้น หรืองานภายในอาคารที่ได้รับผบกระสบจากสภาพแวดล้อมน้อย ป้ายที่มีการใช้งานภายในอาคาร,งานตกแต่ง, งานโฆษณา งานป้ายชั่วคราว งานภายนอกอาคารนาน  
มีอายุการใช้งานนาน 18 เดือน 
 
Visitors: 119,470