ป้ายจราจร เครื่องหมายห้ามเเละบังคับ REGULATORY SIGNS


ป้ายจราจร เครื่องหมายห้ามเเละบังคับ

REGULATORY SIGNS

- สามารถสั่งทำได้ตามแบบที่ต้องการ

- ป้ายขนาดมาตรฐาน เส้นผ่านศุนย์กลาง 45 cm.

- ป้ายขนาดมาตรฐาน เส้นผ่านศุนย์กลาง 60 cm.

- ป้ายขนาดมาตรฐาน เส้นผ่านศุนย์กลาง 90 cm.

ป้ายจราจรแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ

1.ป้ายบังคับที่แสดงความหมายตามรูปแบบและลักษณะที่กำหนด

2.ป้ายบังคับที่แสดงด้วยข้อความ และ/หรือสัญลักษณ์

- เมื่อผู้ขับขี่เห็นป้ายเหล่านี้ จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับตามที่ป้ายจราจรชนิดบังคับนี้แสดงไว้

- ป้ายจราจรชนิดป้ายบังคับนี้มักถูกใช้งานภายนอกอาคาร จึงมีวัสดุพิเศษประเภทโลหะปลอดสนิม 

                                                                                          และวัสดุสะท้อนแสงเกรดวิศวกรรม เตรียมไว้ให้ลูกค้าเลือกสั่งผลิตได้ด้วย แบบต่างๆ ของป้ายจราจร

                                                                                          ชนิดป้ายบังคับ

 

 

                                 คุณสมบัติสติ๊กเกอร์ 3M 

                                   ชนิด เอ็นจิเนียร์เกรด (3M Scotchlite™  |  Engineer Grade [EG]) 

                                    ค่าการสะท้อนแสงมากกว่า 70 CPL ออกแบบมาเฉพาะสำหรับการใช้งานได้ทั้ง ภายในและภายนอกอาคาร 

                  ทนทานต่อการใช้งานในสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ดีกว่า Commercial Gradeสามารถใช้ได้ในสภาพแวดล้อมต่างๆ 

                  มีอายุการใช้งานนาน 5 ปี 

                                             ประหยัดการลงทุน และช่วยสนับสนุนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการบริหารเวลาการทำงาน

                               สามารถใช้ได้ทั้งงานภายใน และภายนอกอาคาร เครื่องหมายสัญลักษณ์ ป้ายจราจรต่างๆ และป้ายความปลอดภัย 

                                                                       มาตรฐาน : ASTM D4956 Type 1

                                                                                      มอก. 606-2549 แผ่นสะท้อนแสง แบบที่ 1

                                                                                      มอก. 674-2552 ป้ายจราจรสะท้อนแสง

 

                     ชนิด คอมเมอร์เชียลเกรด (3M Scotchlite™  |  Commercial Grade Series 610 [S610])

                                                        ค่าการสะท้อนแสงมากกว่า 50 CPL เหมาะสำหรับการใช้งานภายนอกระยะสั้น 

                                                                    หรืองานภายในอาคารที่ได้รับผบกระสบจากสภาพแวดล้อมน้อย 

                       ป้ายที่มีการใช้งานภายในอาคาร,งานตกแต่ง, งานโฆษณา งานป้ายชั่วคราว งานภายนอกอาคารนาน  

                       มีอายุการใช้งานนาน 18 เดือน 

Visitors: 111,808