ป้ายเครื่องหมายห้าม PHOHIBITION SIGN

               
                                                                                    
 สามารถสั่งทำได้ตามแบบที่ต้องการ ผลิต และจำหน่ายป้ายเซฟตี้ ป้ายความปลอดภัย ป้ายห้าม , ป้ายบังคับ , ป้ายเตือน , ป้ายป้องกันอัคคีภัย , ป้ายสภาวะปลอดภัย ป้ายจุดรวมพล ป้ายสถิติ ป้ายจราจร ป้ายตามแบบสั่งทำ 

 ป้ายเครื่องหมายห้าม

PHOHIBITION SIGN อ้างอิง มอก.2554

    ป้ายเครื่องหมายต้องห้าม เป็นป้ายที่ห้ามกระทำตามป้ายสัญญาลักษณ์เพื่อให้เกิดความปลอดภัยมีความเป็นระเบียบ เช่น ป้ายห้ามสูบบุหรี่ ป้ายห้ามจุดไฟ ป้ายห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต  เป็นต้น

สามารถสั่งทำได้ตามแบบที่ต้องการ

- ขนาดมาตรฐาน ขนาด 15x40 cm
- ขนาดมาตรฐาน ขนาด 20x30 cm
- ขนาดมาตรฐาน ขนาด 30x45 cm
- ขนาดมาตรฐาน ขนาด 37.5x45 cm

- มีทั้งแบบป้ายอลูมิเนียม ป้ายอะคริลิค ป้ายพลาสวูด

 คุณสมบัติสติ๊กเกอร์ 3M 
 Engineer Grade [EG]  ชนิด เอ็นจิเนียร์เกรด (3M Scotchlite™  |  ) ค่าการสะท้อนแสงมากกว่า 70 CPL
ออกแบบมาเฉพาะสำหรับการใช้งานได้ทั้ง ภายในและภายนอกอาคาร  ทนทานต่อการใช้งานในสภาพแวดล้อมต่างๆ
ได้ดีกว่า Commercial Gradeสามารถใช้ได้ในสภาพแวดล้อมต่างๆ มีอายุการใช้งานนาน 5 ปี ประหยัดการลงทุน
และช่วยสนับสนุนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการบริหารเวลาการทำง สามารถใช้ได้ทั้งงานภายใน และภายนอกอาคาร
เครื่องหมายสัญลักษณ์ ป้ายจราจรต่างๆ และป้ายความปลอดภัย 

**** มาตรฐาน : ASTM D4956 Type 1
      มอก. 606-2549 แผ่นสะท้อนแสง แบบที่ 1
      มอก. 674-2552 ป้ายจราจรสะท้อนแสง

Commercial Grade Series 610 [S610]ชนิด คอมเมอร์เชียลเกรด (3M Scotchlite™  |  )
ค่าการสะท้อนแสงมากกว่า 50 CPL เหมาะสำหรับการใช้งานภายนอกระยะสั้น หรืองานภายในอาคารที่ได้รับผบกระสบ
จากสภาพแวดล้อมน้อย 
 ป้ายที่มีการใช้งานภายในอาคาร,งานตกแต่ง, งานโฆษณา งานป้ายชั่วคราว งานภายนอกอาคาร
นาน  
มีอายุการใช้งานนาน 3 ปี 

Visitors: 114,841