ป้ายเครื่องหมายห้าม PHOHIBITION SIGN

 ป้ายเครื่องหมายห้าม PHOHIBITION SIGN

 อ้างอิง มอก.2554

- ป้ายห้าม นิยมใช้ในโรงงานอุตสหกรรม หรือ ในอาคาร เช่น บังคับให้ถอดรองเท้า      สวมแว่นตานิรภัย 

- สามารถสั่งทำได้ตามแบบที่ต้องการ

- ขนาดมาตรฐาน ขนาด 20x30 cm

- ขนาดมาตรฐาน ขนาด 30x45 cm

- ขนาดมาตรฐาน ขนาด 37.5x45 cm

- มีทั้งแบบป้ายอลูมิเนียม ป้ายอะคริลิค ป้ายพลาสวูด

 

                                    คุณสมบัติสติ๊กเกอร์ 3M 

                                   ชนิด เอ็นจิเนียร์เกรด (3M Scotchlite™  |  Engineer Grade [EG]) 

                                    ค่าการสะท้อนแสงมากกว่า 70 CPL ออกแบบมาเฉพาะสำหรับการใช้งานได้ทั้ง ภายในและภายนอกอาคาร 

                  ทนทานต่อการใช้งานในสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ดีกว่า Commercial Gradeสามารถใช้ได้ในสภาพแวดล้อมต่างๆ 

                  มีอายุการใช้งานนาน 5 ปี 

                                             ประหยัดการลงทุน และช่วยสนับสนุนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการบริหารเวลาการทำงาน

                               สามารถใช้ได้ทั้งงานภายใน และภายนอกอาคาร เครื่องหมายสัญลักษณ์ ป้ายจราจรต่างๆ และป้ายความปลอดภัย 

                                                                       มาตรฐาน : ASTM D4956 Type 1

                                                                        มอก. 606-2549 แผ่นสะท้อนแสง แบบที่ 1

                                                                        มอก. 674-2552 ป้ายจราจรสะท้อนแสง

 

                     ชนิด คอมเมอร์เชียลเกรด (3M Scotchlite™  |  Commercial Grade Series 610 [S610])

                                                        ค่าการสะท้อนแสงมากกว่า 50 CPL เหมาะสำหรับการใช้งานภายนอกระยะสั้น 

                                                                    หรืองานภายในอาคารที่ได้รับผบกระสบจากสภาพแวดล้อมน้อย 

                       ป้ายที่มีการใช้งานภายในอาคาร,งานตกแต่ง, งานโฆษณา งานป้ายชั่วคราว งานภายนอกอาคารนาน  

                       มีอายุการใช้งานนาน 18 เดือน 


 • PS01_364x600.jpg
  ป้ายห้ามสูบบุหรี่ อ้างอิง มอก.2554 ป้ายห้าม นิยมใช้ในโรงงานอุตสหกรรม หรือ ในอาคาร - สามารถสั่งทำได้ตามแบบที่ต้องการ - ขนาดมาตรฐาน ขนาด 20x30 cm - ขนาดมาตรฐาน ขนาด 30x45 cm - ขนาดมา...

 • PS02_358x600.jpg
  ป้ายห้ามจุดไฟ ป้ายห้าม นิยมใช้ในโรงงานอุตสหกรรม หรือ ในอาคาร - สามารถสั่งทำได้ตามแบบที่ต้องการ - ขนาดมาตรฐาน ขนาด 20x30 cm - ขนาดมาตรฐาน ขนาด 30x45 cm - ขนาดมาตรฐาน ขนาด 37.5x45 cm...

 • PS14-2_355x600.jpg
  ป้ายห้ามใช้รถยก ป้ายห้าม นิยมใช้ในโรงงานอุตสหกรรม หรือ ในอาคาร - สามารถสั่งทำได้ตามแบบที่ต้องการ - ขนาดมาตรฐาน ขนาด 20x30 cm - ขนาดมาตรฐาน ขนาด 30x45 cm - ขนาดมาตรฐาน ขนาด 37.5x45 ...

 • PS03-5_356x600.jpg
  ป้ายห้ามเข้า ป้ายห้าม นิยมใช้ในโรงงานอุตสหกรรม หรือ ในอาคาร - สามารถสั่งทำได้ตามแบบที่ต้องการ - ขนาดมาตรฐาน ขนาด 20x30 cm - ขนาดมาตรฐาน ขนาด 30x45 cm - ขนาดมาตรฐาน ขนา...

 • PS05_359x600.jpg
  ป้ายห้ามถ่ายรูป ป้ายห้าม นิยมใช้ในโรงงานอุตสหกรรม หรือ ในอาคาร - สามารถสั่งทำได้ตามแบบที่ต้องการ - ขนาดมาตรฐาน ขนาด 20x30 cm - ขนาดมาตรฐาน ขนาด 30x45 cm - ขนาดมาตรฐาน ขนาด 37.5x45...

 • PS07_356x600.jpg
  ป้ายห้ามจอดรถ ป้ายห้าม นิยมใช้ในโรงงานอุตสหกรรม หรือ ในอาคาร - สามารถสั่งทำได้ตามแบบที่ต้องการ - ขนาดมาตรฐาน ขนาด 20x30 cm - ขนาดมาตรฐาน ขนาด 30x45 cm - ขนาดมาตรฐาน ขนาด 37.5x45 c...

 • PS06-3_361x600.jpg
  ป้ายห้ามรับประทานอาหาร ป้ายห้าม นิยมใช้ในโรงงานอุตสหกรรม หรือ ในอาคาร - สามารถสั่งทำได้ตามแบบที่ต้องการ - ขนาดมาตรฐาน ขนาด 20x30 cm - ขนาดมาตรฐาน ขนาด 30x45 cm - ขนาดมาตรฐาน ขนาด ...

 • PS08_349x600.jpg
  ห้ามใช้เครื่องมือสื่อสาร ป้ายห้าม นิยมใช้ในโรงงานอุตสหกรรม หรือ ในอาคาร - สามารถสั่งทำได้ตามแบบที่ต้องการ - ขนาดมาตรฐาน ขนาด 20x30 cm - ขนาดมาตรฐาน ขนาด 30x45 cm - ขนาดมาตรฐาน ขนา...

 • PS11_354x600.jpg
  ป้ายห้ามเปิดวาล์วก่อนได้รับอนุญาต ป้ายห้าม นิยมใช้ในโรงงานอุตสหกรรม หรือ ในอาคาร - สามารถสั่งทำได้ตามแบบที่ต้องการ - ขนาดมาตรฐาน ขนาด 20x30 cm - ขนาดมาตรฐาน ขนาด 30x45 cm - ขนาดมา...

 • PS12_348x600.jpg
  ป้ายห้ามเดินเครื่องก่อนได้รับอนุญาต ป้ายห้าม นิยมใช้ในโรงงานอุตสหกรรม หรือ ในอาคาร - สามารถสั่งทำได้ตามแบบที่ต้องการ - ขนาดมาตรฐาน ขนาด 20x30 cm - ขนาดมาตรฐาน ขนาด 30x45 cm - ขนาด...

 • PS13_351x600.jpg
  ป้ายห้ามใช้ลิฟท์ ป้ายห้าม นิยมใช้ในโรงงานอุตสหกรรม หรือ ในอาคาร - สามารถสั่งทำได้ตามแบบที่ต้องการ - ขนาดมาตรฐาน ขนาด 20x30 cm - ขนาดมาตรฐาน ขนาด 30x45 cm - ขนาดมาตรฐาน ขนาด 37.5x4...

 • PS15_350x600.jpg
  ป้ายห้ามเปิดน้ำ ป้ายห้าม นิยมใช้ในโรงงานอุตสหกรรม หรือ ในอาคาร - สามารถสั่งทำได้ตามแบบที่ต้องการ - ขนาดมาตรฐาน ขนาด 20x30 cm - ขนาดมาตรฐาน ขนาด 30x45 cm - ขนาดมาตรฐาน ขนาด 37.5x45...

 • PS19_366x600.jpg
  ป้ายห้ามใช้ลมเป่าร่างกาย ป้ายห้าม นิยมใช้ในโรงงานอุตสหกรรม หรือ ในอาคาร - สามารถสั่งทำได้ตามแบบที่ต้องการ - ขนาดมาตรฐาน ขนาด 20x30 cm - ขนาดมาตรฐาน ขนาด 30x45 cm - ขนาดมาตรฐาน ขน...

 • PS22_358x600.jpg
  ป้ายห้ามแตะต้องเครื่องจักร ป้ายห้าม นิยมใช้ในโรงงานอุตสหกรรม หรือ ในอาคาร - สามารถสั่งทำได้ตามแบบที่ต้องการ - ขนาดมาตรฐาน ขนาด 20x30 cm - ขนาดมาตรฐาน ขนาด 30x45 cm - ขนาดมาตรฐาน ข...

 • PS23_352x600.jpg
  ป้ายห้ามทำงานบนที่สูง ป้ายห้าม นิยมใช้ในโรงงานอุตสหกรรม หรือ ในอาคาร - สามารถสั่งทำได้ตามแบบที่ต้องการ - ขนาดมาตรฐาน ขนาด 20x30 cm - ขนาดมาตรฐาน ขนาด 30x45 cm - ขนาดมาตรฐาน ขนาด 3...

 • ป้ายห้ามใช้ลิฟท์.jpg
  ป้ายห้ามใช้ลิฟท์อ้างอิง มอก.2554ป้ายห้าม นิยมใช้ในโรงงานอุตสหกรรม หรือ ในอาคาร- สามารถสั่งทำได้ตามแบบที่ต้องการ- ขนาดมาตรฐาน ขนาด 20x30 cm- ขนาดมาตรฐาน ขนาด 30x45 cm- ขนาดมาตรฐาน ข...
Visitors: 45,689