อุปกรณ์ล็อคนิรภัย (Lock Out tag Out )

  
               
                                                                                                                                                                      

  • Lockout Tagout.jpeg
    อุปกรณ์ Lockout-Tagout การปฏิบัติงานกับเครื่องจักร/อุปกรณ์หรือแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าที่หยุดการทำงานนั้น จำเป็นต้องมั่นใจว่าเครื่องจักร/อุปกรณ์หรือแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าดังกล่าวไม่ม...

 อุปกรณ์ Lockout-Tagout (LOTO) 

การปฏิบัติงานกับเครื่องจักร/อุปกรณ์หรือแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าที่หยุดการทำงานนั้นจำเป็นต้องมั่นใจว่าเครื่องจักร/อุปกรณ์ หรือแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าดังกล่าวไม่มีโอกาสที่จะกลับมาทำงานได้โดยไม่ได้ตั้งใจหรือมีกระแสไฟฟ้าค้างอยู่ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานดังนั้นจึงจำเป็นต้องทำการแยกหรือตัด แหล่งพลังงาน (พลังงานไฟฟ้า, นิวแมติกส์(ลม),ไฮดรอลิกส์, ความร้อน,พลังงานกล และ พลังงานสะสมต่าง ๆ) ที่มายัง เครื่องจักร/อุปกรณ์ หรือแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้านั้นๆ ด้วยการปลด/ปิดแหล่งจ่ายพลังงาน

Lock Out คือ 

ส่วนที่จะทำการlock อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับพลังงานต่างๆเช่นcircuit breaker, isolating switch, line valve) เพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์จะถูกควบคุมไว้และไม่สามารถใช้งานได้ในระหว่างที่ยังไม่ปลดอุปกรณ์Lock ออก

 

การทำการ lockout ทุกครั้งต้องมั่นใจว่าไม่มีพลังงานสะสม ตกค้าง ซึ่งอาจก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวของชิ้นส่วนใด ๆของเครื่องจักรและอุปกรณ์หรือแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าในจุดปฏิบัตงานหรือที่เรียกว่า Zero Energy เช่น การปิดระบบจ่ายลมมาที่ชุด Air blast แต่ไม่ได้เคลียลมที่ค้างในระบบ ก็ถือว่ามีการ lockout แต่ไม่ zero energy เป็นต้น

กุญแจที่ใช้สำหรับการ Lockout ที่ใช้สำหรับล็อคนั้นมีลักษณะเหมือนกุญแจทั่วไป ซึ่งอาจทำมาจากเหล็ก อลูมิเนียม สแตนเลส หรือพลาสติก แต่จะมีลักษณะพิเศษคือมีสีหลายสี เพื่อให้สามารถเป็นสัญลักษณ์ในการแบ่งแยกการใช้งาน หรือประเภทผู้ใช้ได้ นอกจากนี้ยังมีลักษณะพิเศษคือ ตัวกุญแจและลูกกุญแจแต่ละอันมี ID ของแต่ละกุญแจ เพื่อสามารถสั่งผลิตลูกกุญแจใหม่ได้เมื่อมีการสูญหายเกิดขึ้น และมีระบบกุญแจที่สามารถเลือกได้ว่า จะใช้แม่กุญแจร่วมกัน หรือแยกกัน เพื่อให้ประยุกต์ใช้ในหน่วยงานต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

Tagout คือ
ป้ายแจ้งเตือนไว้ที่จุดตัดระบบหรือตำแหน่งหยุดพลังงานเพื่อบ่งบอกว่าอุปกรณ์ดังกล่าวจะถูกควบคุมไว้และไม่สามารถใช้งานได้จนกว่าปลดTag ออกไป

 

อุปกรณ์ Lockout -Tagout เป็นระบบตัดแยกพลังงาน นำมาใช้ควบคุมอันตรายจากการซ่อมบำรุงเครื่องจักร 
และยังช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุ 
การบาดเจ็บ การสูญเสียของผู้ปฏิบัติงานอีกด้วย
 Lockout Tagout (LOTO) มีหลายชนิด เช่น
 1. Safety Padlock แม่กุญแจ มีวัสดุ 2 แบบ
    - แม่กุญแจก้านเหล็ก ทนความร้อน สารเคมี
    - แม่กุญแจก้านไนลอน เป็นฉนวนกันไฟฟ้า
   แม่กุญแจมี ลูกกุญแจ 3 แบบ คือ
    - กุญแจที่เหมือนกันทุกดอก 
    - ลูกกุญแจที่ต่างกันทุกดอก
    - ลูกกุญแจที่ต่างกันทุกดอก แต่มีลูกกุญแจที่สามารถเปิดแม่กุญแจได้ทุกตัว
2. Lockout Hasp ตัวล็อคร่วม (คล้ายก้ามปู)
   เป็นตัวล็อคที่ใช้งานร่วมกับ กุญแจนำไปใช้ในการแยกและล็อคกำลังไฟฟ้า  มีความต้องการสูงของสถานที่กัดกร่อนเพื่อป้องกันการระเบิด
3. Breaker Lockout 
   เช่น ตัวล็อค circuit breaker ขนาดมาตรฐาน ชนิด universal สามารถใช้กับ breaker ได้เกือบทุกประเภท 
   ทำงานด้วยการหมุนเข้ากับตัวอุปกรณ์ให้แน่นและล็อคด้วยแม่กุญแจ
4. Gate Valve Lockout 
   อุปกรณ์ล็อควาล์ว ใช้โดยการครอบชิ้นงานที่มีการหมุน เช่นวาวแก๊ส วาล์วน้ำ วาล์วควบคุม
5. Cable Lockout 
   สายคล้องล็อคอุปกรณ์พร้อมกันหลายจุด เช่น ตู้ควบคุมไฟฟ้า 3 ตู้
   สารมารถใช้งานกับ Lockout ได้หลายแบบ และใช้กับLock Gate Valve ได้หลายขนาด
6. Tagout  
   เป็นป้ายแขวนบนอุปกรณ์ตัดแยกพลังงาน โดยทำงานพร้อมกับแม่กุญแจ จึงเรียกว่า LOTO
7. แบบอื่นๆ 
ขั้นตอนการติดตั้ง LOTO
1. ชี้บ่งอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น จากเครื่องจักรที่จะทำการซ่อมบำรุง
2. ปิดเครื่องจักร อุปกรณ์ เพื่อเป็นการตัดแยกพลังงานของเครื่องจักร เช่น ปิดสวิตซ์ วาว เป็นต้น
3. ทำการล็อคโดยใช้ padlock และแขวน Tag out เสมอ 
4. พิจารณาว่าไม่มีพลังงานคงเหลืออยู่ในเครื่องจักร อุปกรณ์ การผลิต จึงทำการซ่อมบำรุง
Visitors: 119,468