เครื่องวัดแก๊ส (Gas Detector )

 เครื่องตรวจวัดแก๊ส MSA ALTAIR 4X Multi Gas 
- เครื่องตรวจวัดแก๊สแบบพกพา สำหรับแก๊สติดไฟ (Combustible Gas) ออกซิเจน (O2) คาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO2) ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) 
- ตรวจวัดแก๊สได้สูงสุด 4 ชนิดในเวลาเดียวกัน 
- หน้าจอแสดงผลและปุ่มขนาดใหญ่ สามารถอ่านผลการวัดได้ชัดเจน และใช้งานได้สะดวก 

- มีระบบ Motion Alert ส่งสัญญาณเตือนเมื่อผู้ใช้งานไม่เคลื่อนไหวเป็นเวลา 30 วินาที 

- มีระบบ Instant Alert เมื่อผู้ใช้ต้องการความช่วยเหลือ หรือส่งสัญญาณเตือนอันตรายผู้อื่น 
- สัญญาณเตือนระบบแสง เสียง และสั่น 
- มีสัญลักษณ์เตือนบนหน้าจอแสดงผล เมื่อเซนเซอร์ใกล้สิ้นสุดอายุการใช้งาน 
- สามารถประกอบกับ External Pump ได้ 
 - อุปกรณ์มีคุณสมบัติกันการกระแทก ผ่านการทดสอบการตกจากที่สูง ที่ความสูง 20 ฟุต 
 และได้มาตรฐานการกันน้ำและฝุ่นระดับ IP 6
- มีตัวเครื่องแบบเรืองแสงให้เล
- ผลิตในประเทศ สหรัฐอเมริกา (Made in U.S.A.)
Visitors: 45,691