เครื่องวัดแก๊ส (Gas Detector )

 เครื่องตรวจวัดแก๊ส MSA ALTAIR 4X Multi Gas 

- เครื่องตรวจวัดแก๊สแบบพกพา สำหรับแก๊สติดไฟ (Combustible Gas) ออกซิเจน (O2) คาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO2) ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) 

- ตรวจวัดแก๊สได้สูงสุด 4 ชนิดในเวลาเดียวกัน 

- หน้าจอแสดงผลและปุ่มขนาดใหญ่ สามารถอ่านผลการวัดได้ชัดเจน และใช้งานได้สะดวก 

- มีระบบ Motion Alert ส่งสัญญาณเตือนเมื่อผู้ใช้งานไม่เคลื่อนไหวเป็นเวลา 30 วินาที 

- มีระบบ Instant Alert เมื่อผู้ใช้ต้องการความช่วยเหลือ หรือส่งสัญญาณเตือนอันตรายผู้อื่น 

- สัญญาณเตือนระบบแสง เสียง และสั่น 

- มีสัญลักษณ์เตือนบนหน้าจอแสดงผล เมื่อเซนเซอร์ใกล้สิ้นสุดอายุการใช้งาน 

- สามารถประกอบกับ External Pump ได้ 

- อุปกรณ์มีคุณสมบัติกันการกระแทก ผ่านการทดสอบการตกจากที่สูง ที่ความสูง 20 ฟุต และได้มาตรฐานการกันน้ำและฝุ่นระดับ IP 6

- มีตัวเครื่องแบบเรืองแสงให้เล

- ผลิตในประเทศ สหรัฐอเมริกา (Made in U.S.A.)

Visitors: 119,470