เชือก

- เชือกขาว แบบฟอก พันแกน สำหรับมัดพัสดุ  น้ำหนัก 0.5 กิโลกรัม

- เชือกกระสอบป่าน พันแกน สำหรับมัดพัสดุ น้ำหนัก 3 กิโลกรัม

- เชือกกระสอบป่าน (เส้นเล็ก) พันแกน สำหรับมัดพัสดุ น้ำหนัก 5 กิโลกรัม

Visitors: 119,470