กล่องพัสดุลูกฟูก

- เป็นกล่องกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น แข็งแรง ทนทาน

- ขนาด : 14x20x6 ซม.

: 17x25x9 ซม.

: 20x30x11 ซม.

: 22x35x14 ซม.

: 24x40x17 ซม.

: 30x40x25 ซม.

: 15x15x15 ซม.

: 35x40x25 ซม.

: 11x17x5.5 ซม

Visitors: 119,469