กล่องอะไหล่และอุปกรณ์เก็บกล่องอะไหล่ (Parts Bin & Storage)

กล่องอะไหล่มาตรฐาน สามารถติดการ์ดระบุชื่อหรือรหัสสินค้าได้ทุกขนาด วางซ้อนกันเอง หรือแขวนบนแผงกล่องอะไหล่ ติดผนังก็ได้ สำหรับแยกประเภทการจัดเก็บชิ้นส่วน หรือวัสดุขนาดเล็ก

 Model   JB No. 

 Load 

Capacity  (kg) 

 External 

 LxWxHx  (mm) 

 Internal 

 L1xW1xH1  (mm) 

 Red   Blue   Green   Yellow   Grey 
MT335  -  MT11050101  -   -   -   0.2  100x110x50  65x95x47
MT1036 MT11050102 MT11050103 MT11050104 MT11050105 MT11050118  0.5  162x98x73 130x83x70 
MT1037 MT11050106 MT11050107 MT11050108 MT11050109 MT11050119  1.5  238x148x125 190x128x120 
MT1038 MT11050110 MT11050111 MT11050112 MT11050113 MT11050120  4.0  330x205x155 280x180x150 
MT1039 MT11050114 MT11050115 MT11050116 MT11050117 MT11050121  8.0  465x305x175 380x267x165 
Visitors: 44,655