กล่องอะไหล่และอุปกรณ์เก็บกล่องอะไหล่ (Parts Bin & Storage)

    กล่องอะไหล่มาตรฐาน สามารถติดการ์ดระบุชื่อหรือรหัสสินค้าได้ทุกขนาด วางซ้อนกันเองหรือแขวนบนแผงกล่องอะไหล่ ติดผนังก็ได้ สำหรับแยกประเภทการจัดเก็บชิ้นส่วน หรือวัสดุขนาดเล็ก

 

 

 

 

 

Model  Red Blue  Green   Yellow Grey  Load Capacity (kg)  External
   L x W x H    (mm)
Internal
 L x W x H  (mm)
MT335   -  MT11050101                  0.2 100x110x50  65x95x47
MT1036 MT11050102 MT11050103 MT11050104 MT11050105 MT11050118            0.5 162x98x73 130x83x70 
MT1037 MT11050106 MT11050107 MT11050108 MT11050109 MT11050119            1.5 238x148x125 190x128x120
MT1038 MT11050110 MT11050111 MT11050112 MT11050113 MT11050120             4 330x205x155 280x180x150 
MT1039 MT11050114 MT11050115 MT11050116 MT11050117 MT11050121             8 465x305x175   380x267x165
 
Visitors: 111,814