ธงราว (Warning Flage)

- ผลิตจากพลาสติกคุณภาพสูง เหนียว ทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย
- ใช้สำหรับกั้นเขตที่ต้องการควบคุม, พื้นที่หวงห้าม,พื้นที่อันตราย                       
- ยาว 20 เมตร                                        
- สามารถกำหนดสัญลักษณ์หน่วยงานได้     

Visitors: 119,470