Protek Plus

Instruction

- เลือกขนาดของเข็มขัดพยุงหลัง ให้เหมาะสมกับขนาดรอบเอว

- สวมสายคล้องไหล่ก่อน แล้วค่อยติดแถบเข็มขัดใหญ่

- ปรับดึงเข็มขัดเสนเล็กให้รู้สึกตึงที่หลังแล้วติดให้แน่น

- ใช้ท่าทางการยกของที่ถูกต้อง

ขนาด รอบเอว (นิ้ว)
S 20-24
M 24-30
L 30-24
XL 34-40
XXL 40-47
Visitors: 108,491