อุปกรณ์สำหรับจับเชือก ขึ้น-ลง (UP & Down Devices)

       ASCENSION เป็นอุปกรณ์สำหรับใช้เป็น SAFETY ในกรณีที่พนักงานไม่สามารถควบคุมหรือใช้งาน RACK ได้ ซึ่งจะทำหน้าที่หลักในการล็อคเชือกเพื่อไม่ให้เกิดการเคลื่อนที่ไหลลง โดยปกติจะใช้งานควบคู่กับ RACK ตลอดเวลา

เป็นอุปกรณ์บีบจับเชือกสำหรับการไต่ขึ้น ใช้เป็นอุปกรณ์จับเชือก, กันตก และเป็นมือจับเมื่อต้องการดึงตัวขึ้นเชือก รูปทรงโค้งเข้ากับสรีระของมือ และช้องจับขนาดใหญ่ ใช้งานได้แม้สวมถุงมือ

Visitors: 119,471