หมวกนิรภัย (Helmet)

หมวกนิรภัยสามารถปกป้องศีรษะต่อวัตถุที่อาจหล่นจากที่สูง หรือ ในกรณีที่ผู้ใช้งานพลัดตกจากที่สูงขณะทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับการทำงานที่สูง และ งานที่สูงในโรงงานอุตสาหกรรม ผลิตหมวกนิรภัยให้เหมาะสมกับการทำงานที่สูงด้านต่างๆ หมวกนิรภัยสำหรับงานอุตสาหกรรมใช้มาตรฐาน EN 397 

Visitors: 111,814