วัสดุดูดซับสารเคมี/อุปกรณ์เก็บกู้สารเคมี (Leak & Spill Absorbent)

                                                      
      
                        

วัสดุดูดซับสารเคมี

เพื่อควบคุมการแพร่กระจาย และกำจัดของเหลวที่เป็นอันตราย ซึ่งรั่วไหลจากภาชนะบรรจุ

- ใช้ได้ดีกับสารเคมีทุกประเภทโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรด และด่างเข้มข้น เพราะไม่ทำปฎิกิริยาเคมี

- สะดวก และรวดเร็ว ช่วยลดเวลาในการสัมผัสกับสารเคมีอันตรายเป็นเวลานานๆ

- ใช้งานได้ทันทีในกรณีฉุกเฉิน 

เหมาะสำหรับ : ห้องทดลอง โกดังเก็บสารเคมี หรือเก็บประจำไว้ในรถบรรทุกของเหลวอันตราย

Visitors: 111,814