เสาล้มลุก (Fiexible Posts)

- เสาล้มลุกจราจร ลองรับแรงกระแทกได้อย่างดีเยี่ยม สามารถ กลับสู่สภาพเดิมเมื่อถูกชน

- เสาล้มลุก ใช้สำหรับแบ่งเลนถนน แบ่งเลนจราจร หรือใช้เพื่อกั้นเขตแดนต่างๆ

- มีขนาด 75,80 ซม.

- มี สีแดง , สีส้ม

Visitors: 27,372