อุปกรณ์ปฐมพยาบาล (First Aid)/อุปกรณ์กู้ภัย (Rescue)

อุปกรณ์ปฐมพยาบาล เป็นอุปกรณ์เบื้องต้นสำหรับช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
ถือเป็นสิงจำเป็นยามเดินทาง เพราะเราไม่สามารถคาดเดาได้ว่าอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่
ดังนั้นการเตรียมพร้อมจึงเป็นสิ่งจำเป็น โดยชุดปฐมพยาบาลควรเก็บไว้ในกล่องพลาสติก
ที่มีฝาปิดได้สนิทหรืออุปกรณ์ที่กันน้ำได้ และอาจติดหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินของหน่วย
งานต่างๆไว้ด้วย นากจากนี้อาจจดข้อมูลทางการแพทย์ของคนในครอบครัว เช่น หมู่เลือด
ยาที่แพ้ และโรคประจำตัว

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 114,840