อุปกรณ์ข้อต่อและหัวฉีด

ข้อต่อ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- ข้อต่อเกลียวอเมริกัน

- ข้อต่อสวมเร็ว หัว-ท้าย ชนิดทองเหลืองและอลูมิเนียม ขนาด1.5 นิ้ว และ 2.5 นิ้ว

- ประตูน้ำ (Angle Valve) ขนาด 1.5 นิ้ว และ 2.5 นิ้ว

- ข้อต่อข้างทางจ่ายน้ำ ชนิดทองเหลือง ขนาด 1.5 นิ้ว และ 2.5 นิ้ว

- ฝาปิดตัวผู้และตัวเมีย ชนิดทองเหลือง

- หัวรับน้ำเข้าอาคารขนาด 4 x 2.5 x 2.5 นิ้ว พร้อมฝาปิด

- มีให้เลือกหลายชนิด


หัวฉีดน้ำดับเพลิง แบบปรับปริมาณน้ำได้

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- อัตราไหลของน้ำ 30-60-95-125 แกลลอนต่อนาที

- ทางน้ำเข้าเกลียวอเมริกัน 1.5 นิ้ว พร้อมข้อต่ออแดปเตอร์สวมเร็วตัวผู้ 2.5 นิ้ว (ถอดแยกออกจากกันได้)

- ความยาว 8.5 นิ้ว 

- น้ำหนัก 4.2 ปอนด์ (หรือ 1.9 กิโลกรัม)

- ทำด้วยอลูมิเนียมอัลลอย น้ำหนักเบา แข็งแรงทนทาน พร้อมมือจับแบบด้ามปืน

- ผลิตตามมาตรฐาน NFPA 1964

- ได้รับมาตรฐาน FM


หัวฉีกลำตรง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- หัวฉีดลำตรง ชนิดทองเหลืองและอลูมิเนียม ขนาด 1.5 นิ้ว และ 2.5 นิ้ว

- หัวฉีกปรับฝอยชนิดทองเหลือง 1.5 นิ้ว และ 2.5b นิ้ว

- มีให้เลือกหลายชนิด


  • MASTERITEM.jpg
    ข้อต่อรายละเอียดผลิตภัณฑ์- ข้อต่อเกลียวอเมริกัน- ข้อต่อสวมเร็ว หัว-ท้าย ชนิดทองเหลืองและอลูมิเนียม ขนาด1.5 นิ้ว และ 2.5 นิ้ว- ประตูน้ำ (Angle Valve) ขนาด 1.5 นิ้ว และ 2.5 นิ้ว- ข้อ...

  • MASTERITEM.jpg
    หัวฉีดน้ำดับเพลิง แบบปรับปริมาณน้ำได้รายละเอียดผลิตภัณฑ์- อัตราไหลของน้ำ 30-60-95-125 แกลลอนต่อนาที- ทางน้ำเข้าเกลียวอเมริกัน 1.5 นิ้ว พร้อมข้อต่ออแดปเตอร์สวมเร็วตัวผู้ 2.5 นิ้ว (ถ...
Visitors: 45,688