อุปกรณ์ดับเพลิง (Fire Extinguisher)


  • ถังดับเพลิง_page-0001.jpg
    ประเภทของเพลิงไหม้ ไฟเกิดจากการรวมตัวขององค์ประกอบ 3 อย่าง คือ เชื้อเพลิง (Fuel) ความร้อน (Heat) และอากาศ (Oxygen) โดยเพลิงไหม้เกิดจากไฟที่ลุกไหม้บนเชื้อเพลิงในสภาพแวดล้อมที่มีออกซ...

  • 1438270998351.jpg

  • ตู้ดับเพลิง-(fire-cabinets)-ตู้ใส่อุปกรณ์ดับเพลิง--136421.jpeg
    ตู้เก็บเครื่องดับเพลิง • ขนาด 40 x 20 x 70 ( เก็บเครื่อง 1 เครื่อง ) • ขนาด 60 x 20 x 70 ( เก็บเครื่อง 2 เครื่อง ) • ตัวตู้ทำด้วยเหล็ก พับขึ้นรูป ตัวตู้พ่นสีแดง มีกุ...

  • MASTERITEM.jpg
    ข้อต่อ รายละเอียดผลิตภัณฑ์ - ข้อต่อเกลียวอเมริกัน - ข้อต่อสวมเร็ว หัว-ท้าย ชนิดทองเหลืองและอลูมิเนียม ขนาด1.5 นิ้ว และ 2.5 นิ้ว - ประตูน้ำ (Angle Valve) ขนาด 1.5 นิ้ว และ 2.5 นิ้ว ...

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 119,468