อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา (Face&eye Protection)

                           

ผลิตจากวัสดุเกรด A อย่างดี มีความยืดหยุ่นสูงกว่า ออกแบบทันสมัย เพื่อการสวมใส่ที่ดูดี มีสไตล์ เหมาะสำหรับทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ออกแบบให้โอบกระชับใบหน้าโดยรอบ ป้องกันเศษวัสดุจากด้านข้าง เสริมยางลดแรงกดบริเวณปลายขาแว่น มีให้เลือกมากถึง 4 แบบ มาตรฐาน ANSI Z87.1 - 2003

 

อุปกรณ์ป้องใบหน้า

ผู้ปฏิบัติการต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันใบหน้า (face protection)หรือ หน้ากากป้องกันใบหน้า (face shield) เมื่อทำงานกับเครื่องจักร หรือ สารเคมีอันตราย เพื่อป้องกันวัตถุหรือสารเคมีกระเด็นโดนใบหน้า ซึ่งหน้ากากที่มีกระบังหน้าใสสามารถใช้ร่วมกันกับแว่นสายตาได้

 

อุปกรณ์ป้องกันดวงตา

  ผู้ปฏิบัติการควรสวมแว่นตาขณะทำงาน เพื่อป้องกันอนุภาคแก้วเศษเหล็กและสารเคมีเข้าตา ลักษณะของ    แว่นตาที่ใช้ในห้องปฏิบัติการมี 2 ประเภท คือ

-  แว่นตากันฝุ่น/ลม/ไอระเหย  เป็นแว่นตาที่ป้องกันตาและบริเวณรอบดวงตาจากอนุภาค ของเหลวติดเชื้อ       หรือสารเคมี/ไอสารเคมี

-  แว่นตานิรภัย แว่นเซฟตี้ (safety glasses) จะคล้ายกับแว่นตาปกติ แต่เลนส์ทนต่อการกระแทกและมี                                                                                                  กรอบแว่นตาที่แข็งแรงกว่าแว่นตาทั่วไป แว่นตานิรภัยมักมีการชี้บ่งด้วยอักษรเครื่องหมาย "Z87" 

                                                                                          ตรงกรอบแว่นตาหรือบนเลนส์

   การทำงานหลายประเภท เช่น ทำงานกับสารเคมี งานเจียร งานเชื่อม ตลอดจนงานกลึง ผู้ปฏิบัติงานมักจะประสบอันตรายยจากวัตถุปลิวเข้าตา การกระเด็นของ โลหะหลอมละลาย ของเหลว ฝุ่น และรังสี เป็นต้น ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ป้องกันหน้าและดวงตา ที่เหมาะสมตามลักษณะของการทำงาน เช่น แว่นตาใช้สำหรับงานประเภทที่มีเศษวัตถุกระเด็นเข้าตาได้

     อุปกรณ์ป้องกันหน้าและดวงตา แบ่งออกเป็น 5 แบบใหญ่ ๆ คือ
1. แว่นตานิรภัย (Safety Glasses or Spectacle)
2. แว่นครอบตา (Safety Glasses)
3. หน้ากากป้องกันใบหน้า (Face Shield)
4. หน้ากากเชื่อม (Welding Helmet)
5. ครอบป้องกันใบหน้า (Hood)

นงานเชื่อมที่ต้องใช้กระแสเชื่อมสูง จะมีแสงเชื่อมที่เข้มซึ่งเป็นอันตรายต่อดวงตาหากใช้กระจกดำทั่วไปในท้องตลาดแสงเชื่อมที่เข้มจะสามารถรอดผ่านออกมาเป็นแสงสีส้มทำให้แสบตา จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีเลนส์กรองแสง

           สำหรับหน้ากากเชื่อมบางชนิด เลนส์กรองแสงสามารถยกเปิดได้เพื่อดูชิ้นงานแล้วค่อยปิดลงเมื่อต้องการเชื่อม ปกติเลนส์กรองแสงจะต้องมีเลนส์ใสอีก 1 อัน คอยปิดไว้เพื่อกันวัตถุที่ร้อน กระเด็นมาถูกเลนส์กรองแสง

           เลนส์กรองแสงที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการใช้งานจะต้องมีตัวเลขระบุความมืด หรือขนาดของเลนส์ (Shade Number) ซึ่ง Shade Number นี้ จะขึ้นอยู่กับลักษณะงาน (ตามตาราง) ฉะนั้นจึงควรเลือกใช้ให้ถูกต้องเหมาะสม

ตารางแสดงลักษณะงานกับขนาดของเลนส์

 ลักษณะงาน ขนาดของเลนส์ (Shade Number)
1.ผู้ปฏิบัติงานใกล้งานเชื่อมและตัด 2
2.งานเชื่อมทองเหลือง บัดกรี 3 - 4
3.งานตัดหรือเชื่อมด้วยออกซิเจนหรือก๊าซ ชิ้นงานหนา ไม่เกิน 1/8 นิ้ว 4 – 5
4.งานตัดหรือเชื่อมด้วยออกซิเจนหรือก๊าซ ชิ้นงานหนา ไม่เกิน ½ นิ้ว และ งานเชื่อมไฟฟ้า
น้อยกว่า
30 แอมป์
5 – 6
5.งานเชื่อมด้วยก๊าซ ชิ้นงานหนามากกกว่า ½ นิ้ว และ งานเชื่อมไฟฟ้า 30 – 75 แอมป์ 6 – 8
6.งานเชื่อมไฟฟ้า 75 – 200 แอมป์ 10
7.งานเชื่อมไฟฟ้า 200 – 400 แอมป์ 12
8.งานเชื่อมไฟฟ้า มากกว่า 400 แอมป์ 14

 

การบำรุงรักษาแว่นตานิรภัย แว่นครอบตา หน้ากากป้องกันใบหน้า

1.      ทำความสะอาดทุกวันหลังใช้งาน

2.      การทำความสะอาด

-   ล้างด้วยน้ำสบู่หรือผงซักฟอก ล้างด้วยน้ำสะอาดเช็ดด้วยผ้าที่มีเนื้อนุ่ม

-   นำแว่นไปจุ่มในสารละลาย Hypochlorite เป็นเวลา 10 นาที เพื่อฆ่าเชื้อโรค นำขึ้นมาจากสารสะลายแล้วปล่อยให้แห้งเอง

3.      นำไปเก็บไว้ในที่ ๆ สะอาดปราศจากฝุ่นพร้อมที่จะนำไปใช้งานต่อ

4.      ควรเก็บใส่ถุงหรือกล่องเก็บแว่น เพื่อป้องกันการเกิดรอยขีดขวน

5.      ควรเป็นของส่วนตัว

        การบำรุงรักษาหน้ากากเชื่อม

1.      ทำความสะอาดทุกวันหลังใช้งาน

2.      ถอดส่วนประกอบต่าง ๆ ล้างด้วยน้ำอุ่นและสบู่หรือผงซักฟอกอาจใช้แปรงอื่น ๆ ขัดถูเมื่อมีสิ่งสกปรกอยู่มาก

3.      ล้างด้วยน้ำสะอาด

4.      นำไปแขวนไว้ให้แห้ง

5.      นำไปเก็บไว้ในที่ ๆ สะอาดปราศจากฝุ่นพร้อมที่จะนำไปใช้งานต่อ

6.      ตรวจชิ้นส่วนประกอบ เช่น สายรัดศรีษะ เลนส์กรองแสง เลนส์ใส ถ้าเกิดการชำรุดควรเปลี่ยนใหม่ตามคำแนะนำของผู้ผลิต

         การบำรุงรักษาครอบป้องกันใบหน้า

1.      ทำความสะอาดทุกวันหลังใช้งาน

2.      ทำความสะอาดด้วยน้ำสบู่หรือผงซักฟอก กรณีมีไส้กรองเคมี ต้องถอดไส้กรองเคมีออกก่อนทำความสะอาดทุกครั้ง

3.      ล้างด้วยน้ำสะอาด

4.      แขวนไว้ให้แห้งเอง

5.      ตรวจสอบว่า ตัวครอบหรือเลนส์มีการแตกขาดหรือไม่ ถ้าชำรุดควรเปลี่ยนใหม่ทันที

6.      เปลี่ยนไส้กรองเคมีทุกครั้งก่อนใช้งาน

Visitors: 111,808