อุปกรณ์ป้องกันศรีษะ (Head Protection)

                           
   
หมวกนิรภัย 
  เป็นสิ่งสำคัญ ที่ช่วยปกป้องศรีษะจากการกระแทกพื้น ป้องกันการเจาะทะลุของวัตถุที่ตกลงมากระทบศรีษะ
 ช่วยลดการบาดเจ็บรุนแรงและการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุได้
คุณสมบัติพิเศษของหมวกนิรภัย คือ
  - มีความหนาแน่น
  - ทนต่อการกระแทก 
  - ป้องกันการเจาะทะลุ 
  - กันไฟฟ้าได้ ในบางชั้นคุณภาพ
 

 

หมวกนิรภัย Safety Helmet

ชนิดของหมวกนิรภัย
  ชนิด I เป็นหมวกช่วยลดแรงกระแทก บริเวณศีรษะเท่านั้น
 ชนิด II เป็นหมวกที่ช่วยลดแรงกระแทก บริเวณตรงกลางหรือด้านบนศีรษะ

ประเภทของหมวกนิรภัย
1.หมวกนิรภัย ชนิดClass G ลดอันตรายจากไฟฟ้าแรงต่ำ
  - ต้องต้านทานแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 2,200โวลต์ ที่ความถี่ 50 Hz เป็นเวลา 1 นาที
  - ค่าแรงกระแทกสูงสุดที่ส่งผ่านหมวกไม่เกิน 4,448 นิวตัน
  - ค่าเฉลี่ยกระแทกที่ส่งผ่านติ้งไม่เกิน 3,781 นิวตัน
  - ความต้านทานแรงเจาะ รอบเจาะที่เกิดขึ้นต้องลึกไม่เกิน 10 มม. 

ใช้ใน งานทั่วไป เช่น งานก่อสร้างโยธา งานเหมือง งานที่ไม่เสี่ยงจากแรงดันไฟฟ้าสูง

2.หมวกนิรภัย ชนิด Class E ลดอันตรายจากไฟฟ้าแรงสูง
  - ต้องต้านทานแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับได้ 20,000 โวลต์ ที่ความถี่ 50 Hzเป็นเวลา3นาที
  - ค่าแรงกระแทกสูงสุดที่ส่งผ่านหมวกไม่เกิน 4,448 นิวตัน
  - ค่าเฉลี่ยกระแทกที่ส่งผ่านติ้งไม่เกิน 3,781 นิวตัน
  - ความต้านทานแรงเจาะ รอบเจาะที่เกิดขึ้นต้องลึกไม่เกิน 10 มม. 

ใช้ใน งานสายส่ง ช่างไฟ สถานีไฟฟ้าย่อย งานที่เสี่ยกับไฟฟ้าแรงดันสูงๆ


3.หมวกนิรภัย ชนิด Class C มวกนิรภัยที่ไม่สามารถทนแรงดันไฟฟ้าได้ เนื่องจากเป็นโลหะ
  - ค่าแรงกระแทกสูงสุดที่ส่งผ่านหมวกไม่เกิน 4,448 นิวตัน
  - ค่าเฉลี่ยกระแทกที่ส่งผ่านติ้งไม่เกิน 3,781 นิวตัน
  - ความต้านทานแรงเจาะ รอบเจาะที่เกิดขึ้นต้องลึกไม่เกิน 10 มม. 

ใช้ใน งานขุดเจาะน้ำมัน โรงกลั่นน้ำมัน แก๊ส


4.หมวกนิรภัย ชนิด Class D หมวกนิรภัยที่สามารถทนความร้อนสูงได้
  - ค่าแรงกระแทกสูงสุดที่ส่งผ่านหมวกไม่เกิน 4,448 นิวตัน 
  - ทำด้วยพลาสติกหรือไฟเบอร์กลาส เม่อติดไฟแล้วต้องดับได้เอง
  - ค่าเฉลี่ยกระแทกที่ส่งผ่านติ้งไม่เกิน 3,781 นิวตัน

  - ความต้านทานแรงเจาะ รอบเจาะที่เกิดขึ้นต้องลึกไม่เกิน 10 มม. 

ใช้ใน งานดับเพลิง งานเหมือง

  วิธีการดูแลรักษาหมวกนิรภัย
  1.ควรตรวจสอบหมวกนิรภัยทุกครั้งก่อนใช้งาน
  2.ไม่ควรนำหมวกนิรภัยที่มีรอยร้าว รอยถลอกมาใช้งาน
  3.หลังจากการใช้งาน ควรทำความสะอาดหมวกนิรภัย
  4.เก็บหมวกนิรภัยในสภาวะที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงแสงแดด
  5.ไม่ควรใช้สารเคมีหรือสารละลายทำความสะอาด
  6.อายุการใช้งานของหมวก 3-5 ปี

Visitors: 111,814