อุปกรณ์ทำงานในสถานที่อับอากาศ (Confire space)

ที่อับอากาศก็คือ สถานที่ที่มนุษย์สามารถเข้าไปได้ แต่มิได้หมายความว่าสามารถจะอยู่ได้เป็นเวลานาน

  ในที่อับอากาศเหล่านี้ เราต้องเช็คให้แน่ใจก่อนว่าอากาศภายในสามารถหายใจได้หรือไม่ก่อนที่จะเข้าไป

  การระบายอากาศจึงเป็นวิธีการที่สำคัญสำหรับการควบคุมบรรยากาศที่มีอันตรายในที่อับอากาศ

  โดยการนำอากาศที่บริสุทธิ์ซึ่งเหมาะแก่การหายใจเข้าไปแทนที่อากาศที่มีอันตราย

  การระบายอากาศอาจหมายถึง การใช้พัดลมหรืออุปกรณ์ถ่ายเทอากาศอื่นๆ

 

  จะระบายอากาศเมื่อใด?

  1. อากาศที่มีปริมาณออกซิเจนน้อยเกินไป

  2. อากาศที่มีปริมาณออกซิเจนมากเกินไป

  3. บรรยากาศสามารถติดไฟได้

  4. อากาศมีพิษ

  ขั้นตอนการระบายอากาศ

  1. เริ่มระบายอากาศล่วงหน้าให้นานพอ เพื่อให้อากาศบริสุทธิ์ก่อนที่ผู้ใดจะเข้าไป

  2. ก่อนเข้าไป ให้ทดสอบบรรยากาศเพื่อมั่นใจว่า การระบายอากาศดำเนินเป็นเวลานานพอ

  3. เมื่อเข้าไปแล้ว ให้ระบายอากาศอย่างต่อเนื่อง ตราบเท่าที่มีคนอยู่ภายใน

  ระบบการระบายอากาศ มี2ชนิด คือ

  1. การระบายอากาศเสียจากจุดกำเนิด เป็นวิธีที่จับสิ่งสะสม ณ จุดกำเนิด และกำจัดออกไป ระบบนี้ใช้ไม่ได้

      ผลดีนัก เมื่อมีสิ่งสะสมกระจายตัวเป็นวงกว้าง

  2. การระบายอากาศทั่วไป เป็นการเติมเต็มในบรรยากาศ โดยเพิ่มปริมาณอากาศบริสุทธ์และไล่อากาศเสีย

     ออกไป เป็นการเพิ่มปริมาณออกซิเจนในบรรยากาศ • พัดลมดูดอากาศ พัดลมระบายอากาศ
  พื้นที่อับอากาศก็คือ สถานที่ที่มนุษย์สามารถเข้าไปได้ แต่มิได้หมายความว่าสามารถจะอยู่ได้เป็นเวลานาน ในที่อับอากาศเหล่านี้ เราต้องเช็คให้แน่ใจก่อนว่าอากาศภายในสามารถหายใจได้หรือไม่ก...

 • resize-1438579032592.jpg
  เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

 • resize-1438579032592.jpg
  เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

 • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

 • 70693.jpg
  เครื่องตรวจวัดแก๊สMSA ALTAIR 4X Multi Gas - เครื่องตรวจวัดแก๊สแบบพกพา สำหรับแก๊สติดไฟ (Combustible Gas) ออกซิเจน (O2) คาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO2) ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) - ตรวจวัดแก๊สได้...

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 45,689