เทปกันลื่น

เทปกันลื่น


อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอ ในบริเวณที่มีทางสัญจร ทางลาดเอียง ทางขึ้นลงบันได

บ่อยครั้งทำให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรง แต่เราป้องกันหรือผ่อนหนักเป็นเบาได้ด้วย เทปกันลื่น

เทปกันลื่น มี 2 สี สีดำ , สีเหลือง-ดำ 

เทปกันลื่น 1นิ้ว 2 นิ้ว

Visitors: 45,691