กระจกโค้งแก้ว ขอบอะคริลิค

กระจกโค้งแก้ว ขอบอะคริลิค

- กระจกโค้งอะคริลิค เป็นชนิดพลาสติกแข็ง กรอบของกระจกเป็นขอบยางโดยที่กระจกจราจรชนิดอะคริลิค

- มีแคล้มป์ติดอยู่ที่ด้านหลังกระจก ไว้สำหรับยึดติดกับเสา หรือผนังกระจกโค้งจราจร

- Traffic Mirrorให้ความสะท้อนระยะในการมองเห็นได้ใกล้เคียงกับสัดส่วนระยะจริงสำหรับประมาณระยะ       ทางของยานพาหนะที่แล่นสวนมาได้อย่างถูกต้อง

- เพื่อป้องกันการเฉี่ยวชน หรืออุบัติเหตุต่างๆ ในทางคับแคบ และตามทางแยกที่เป็นมุมอับ

Visitors: 35,718