ป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit Sing Light)

ป้ายทางหนีไฟ ที่ใช้ในโรงงานต่างๆ ตามโรงเรียน โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ต่างๆ ทั้งใน อุตสาหกรรม หอพัก


  • EXB+111+ED_clipped_rev_11.png
    EXB 111-112-LEDป้ายทางหนีไฟ แบบกล่อง 1หน้า และ 2หน้า- หลอดไฟLED Stripe 10 W.- Battery 3.6V. 2.1Ah.- Duration Time 3 Hrs.- Dimension 35 x 5 x 16.2 cm.EXB 303 SREป้ายทางหนีไฟ แบบฝังฝ...

  • EXIT+FBI_clipped_rev_1.png
    EXB-WBIป้ายทางหนีไฟ แบบฝังผนังทางเดิน- หลอดไฟ Bulbs 5 W.- Battery 3.6V. 2.1Ah.- Duration Time 3 Hrs.- Dimension 30 x 6 x 18 cm.EXB-FBIป้ายทางหนีไฟ แบบฝังผนังทางเดิน- หลอดไฟ Bulbs 5...

  • fire+box_clipped_rev_1.png
    FHB 111-112-EDFire Host แบบกล่อง 1 หน้า และ 2 หน้า- หลอดไฟ LED Stripe 15 W.- Battery 12V. 3.2Ah.- Duration Time 2 Hrs.- Dimension 50 x 10 x 45 cm.FHB 133-EDFire Host แบบกล่อง 3 หน้...
Visitors: 45,691